Saturday, January 22, 2022

Dirrux' Blaasbalg

Anyway: the wind blows

Python vs Possum

Posted by admin On December - 27 - 2008

kleinslang1PYTHON VERORBERT BUIDELRAT – Terwijl wij allemaal ons twee dagen rond hebben gegeten aan allerlei exotische diersoorten onder het motto van vrede op aarde ging de natuur gewoon lekker z’n eigen sukkelgangetje. Dat wil niet zeggen dat er geen feestmaaltijden waren. Kijk maar eens naar de prachtige foto’s van deze python die zichzelf tracteerde op een heerlijk portie buidelrat. Lekker hoor!

Snake eats possum Snake eats possum Snake eats possum
Snake eats possum Snake eats possum Snake eats possum

Add A Comment